PDA

View Full Version : [ASTA]ANELLO hcisismhologo
03-03-2005, 20:44
anello
hci 9
spirit speak 9
lrc 12
res fisic 9
res cold 1
base 100k
rilanci 50k
iw 500k
l'asta termina 24 ore dopo l'ultimo post o per iw
buon asta

sismhologo
04-03-2005, 19:03
uppete

sismhologo
05-03-2005, 19:00
up

sismhologo
06-03-2005, 14:57
up

sismhologo
07-03-2005, 19:04
up

sismhologo
08-03-2005, 16:35
uppete

sismhologo
10-03-2005, 17:13
up